ประมวลภาพการทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา'53
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1110379
800 X 600
76 KB
P1110380
800 X 600
80 KB
P1110381
800 X 600
78 KB
P1110382
800 X 600
73 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1110383
800 X 600
89 KB
P1110384
800 X 600
93 KB
P1110385
800 X 600
67 KB
P1110386
800 X 600
75 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1110387
800 X 600
74 KB
P1110388
800 X 600
89 KB
P1110389
800 X 600
96 KB
P1110390
800 X 600
70 KB

   
    [Next] [Last]