คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 4,358 คน
Total 63,309 คน
    1     2     3     4     5     6     7  
Banner ปั่นจักรยายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เม.ย.57
ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในระดับ รพ.สต. l รร.ชลอินเตอร์
" การประชุมชี้แจงชุดโครงการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย " 8-10 ม.ค.57
ประชุมพัฒนางานสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการระดับเครือข่ายฯ
ประชุมฯ "บทบาท รพ.สต. ในการแก้ไขฟันผุในเด็กปฐมวัย" 7-8 พ.ย. 56
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ต.นาป่า จัดงานทำบุญเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับ สสจ.จันทบุรี จัดกิจกรรมสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ "รักษ์สุขภาพ...ปั่นจักรยาน"ฯ
ต้อนรับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศฯ จากกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 3 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ ลด หวาน มัน เค็ม ร.พ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์อนามัยที่ 3 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ ลด หวาน มัน เค็ม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหาปริมาณสารมลพิษในรัศมีไฟใหม้บ่อขยะ นิคมฯบางปู ต.แพรกษา
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส.สมัครงาน 
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฆ่านึ่งเชื้อจุรินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุ 360 ลิตร)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ 12 รายการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย จำนวน 43 รายการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (ครั้งที่ 3)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit