คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 129 คน
Number of Yesterday 100 คน
Number of Lastmonth 5,595 คน
Total 71,313 คน
    1     2     3     4     5     6     7  
ประชุม เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24-26 มิ.ย.57
Banner ปั่นจักรยายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เม.ย.57
ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในระดับ รพ.สต. l รร.ชลอินเตอร์
" การประชุมชี้แจงชุดโครงการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย " 8-10 ม.ค.57
ประชุมพัฒนางานสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการระดับเครือข่ายฯ
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์อนามัยที่ 3 เตือน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และคณะผู้ตรวจนิเทศฯ เป็นประธานพิธีเปิด "การสอนเด็กเล็กว่ายน้ำ"
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และคณะผู้ตรวจนิเทศฯ เข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ประชุมภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นพัฒนาสู่อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และคณะผู้ตรวจนิเทศกรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมคลินิกบริหารกล้ามเนื้อตา"
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และคณะผู้ตรวจนิเทศกรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม "เม้นท์พ้อยท์ วาไรตี้"
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส.สมัครงาน 
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฆ่านึ่งเชื้อจุรินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุ 360 ลิตร)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ 12 รายการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย จำนวน 43 รายการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (ครั้งที่ 3)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit