คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 134 คน
Number of Yesterday 111 คน
Number of Lastmonth 6,688 คน
Total 83,228 คน
    1     2     3     4     5     6  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต (เอกสารการประชุม)
เอกสารประกอบการประชุม โครงการ "บูรณาการ สานคิด พิชิตแยกส่วน" 15-17 ต.ค.57
เอกสารประกอบการทำแผนปีงบประมาณ 2558
นโยบายการดําเนินงาน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย
ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและการจัดทำร่างข้อเสนอการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ เขต 6
อ่านทั้งหมด     
ศอ.3 ร่วมกิจกรรม โครงการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ จากวังสู่วัง จ.จันทบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศอ.3 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ข้าราชการศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมพิธีลงนานถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาศึกษาดุงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต โครงการพัฒนางานกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า ศอ.3 จัดกิจกรรมเนื่องใน " วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ "
อ่านทั้งหมด     
สมัครงานจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
สมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านนสิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit