คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 157 คน
Number of Lastmonth 7,400 คน
Total 75,412 คน
    1     2     3     4     5     6  
ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและการจัดทำร่างข้อเสนอการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
เอกสารประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทันตสาธารณสุข 16-17 ก.ค.57
ประชุม เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24-26 มิ.ย.57
Banner ปั่นจักรยายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เม.ย.57
ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในระดับ รพ.สต. l รร.ชลอินเตอร์
" การประชุมชี้แจงชุดโครงการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย " 8-10 ม.ค.57
อ่านทั้งหมด     
ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ขอแสดงความยินดีกับ สสอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประเมินคัดเลือก ฯ
ศอ.3 แนะนำ เทคนิค คลายกล้ามเนื้อและสมอง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้กับผู้สูงอายุ
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศและระดับเขต โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กไทย
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศอ.3 ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
ศอ.3 ชลบุรี ร่วมกับ ทม.แสนสุข จัดกิจกรรม " จักรยานร่วมใจ ผองไทยสุขภาพดี "
อ่านทั้งหมด     
สมัครงานจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ - นักทรัพยากรบุคคล
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล-พัสดุ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล-นักวิชาการพัสดุ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit