Menu
Intranet กรมอนามัย
 

Username

Password
สายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 3ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ของศูนย์อนามัยที่ 3ฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ 3 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 3
ขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาค (22/04/2557)
สุ่มตรวจความสะอาดปลอดภัยในอาหาร จ.ชัยนาท (22/04/2557)
สุ่มตรวจความปลอดภัยในร้านอาหาร อ.วัดสิงห์ (22/04/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8บริการข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยของศูนย์อนามัยที่8จุลสาร 3P Network 
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 3ปี 57 (23/09/2557)
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 1ปี57 (07/01/2557)
สถานการณ์งานแม่และเด็ก49-56 (07/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์โครงการวิจัยเอกสาร Download 
ข่าวหนังสือพิมพ์
ยาปลอมระบาดหนัก PSM รณรงค์การใช้ยาปลอดภัย (02/07/2555)
สงกรานต์ระวังพิษภัยอาหารย่านขนส่งเชื้อเอื้อ (02/07/2555)
กรมอนามัยรับลูกลุยฉีดวัคซีนมะเร็ง (02/07/2555)
อ่านทั้งหมด     
 

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403