คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 13 คน
Number of Yesterday 31 คน
Number of Lastmonth 8,589 คน
Total 118,828 คน
    1     2     3     4     5     6     7  
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชุม “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6"
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านทั้งหมด     
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2559
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ในปี 2558"
การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 6
การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6
ยินดีต้อนรับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศติดตามฯ ศูนย์อนามัยที่ 3
ต้อนรับคณะนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลับ เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่านทั้งหมด     
เด็กสมองดีเริ่มต้นที่ " ไอโอดีน "
คู่มือประชาชน " รู้เท่าทันป้องกันเด็กจมน้ำ "
บทความ " กินจืดยืดชีวิต "
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ก่อนปั่นต้องรู้….ข้อแนะนำการใช้จักรยาน
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้างสมัครงานรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของศูนย์อนามัยที่ 3
จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ และสนามหญ้าของศูนย์อนามัยที่ 3
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวะเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี แบบอัตโนมัติ
ผลการพิจารณา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวะเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี แบบอัตโนมัติ
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี แบบอัตโนมัติ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit