คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 43 คน
Number of Lastmonth 6,483 คน
Total 81,875 คน
    1     2     3     4     5     6  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต
เอกสารประกอบการประชุม โครงการ "บูรณาการ สานคิด พิชิตแยกส่วน" 15-17 ต.ค.57
เอกสารประกอบการทำแผนปีงบประมาณ 2558
นโยบายการดําเนินงาน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย
ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและการจัดทำร่างข้อเสนอการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ เขต 6
อ่านทั้งหมด     
เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า ศอ.3 จัดกิจกรรมเนื่องใน " วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ "
ศอ.3 จัดประชุม บูรณาการ สานความคิด พิชิตแยกส่วน ของ 3 ศูนย์วิชาการกรมอนามัย
ยินดีต้อนรับ พญ.ภาวิณี ธีรการุณวงศ์ เข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ฯ
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ให้สัมภาษณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเคเบิ้ลทีวีฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรีนรู้และประชุมวิชาการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข
ศอ.3 ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ชลบุรี
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้างสมัครงานรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าของศูนย์อนามัยที่ 3
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3
สอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวะเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 12 รายการ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit