รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ
คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 7 คน
Number of Yesterday 22 คน
Number of Lastmonth 10,199 คน
Total 126,761 คน
    1     2     3     4     5     6     7  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมิน ANC, WCC และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด
อบรมการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมิย และมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้ปฏิบติงานฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชุม “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6"
อ่านทั้งหมด     
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง วัดท้องคุ้ง ต.นาป่า " เน้นรักสิ่งแวดล้อม "
เปิดประตูสู่อาเซียน ศูนย์อนามัยที่ 3 ต้อนรับคณะแพทย์ จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฯ
ศอ.3 ร่วมคณะผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ จ.ระยอง ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ
แพทย์ประจำบ้าน ศอ.3 ดูงานพื้นที่ระดับดีเยี่ยม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ชุมชน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ต้อนรับคณะแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสปี 2558
อ่านทั้งหมด     
14 พ.ย. วันเบาหวานโลก เบาหวานป้องกันได้ง่ายนิดเดียว เป็นส่งที่ใครๆ ก็ทำได้
19 พ.ย. วันส้วมโลก
กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล.
เด็กสมองดีเริ่มต้นที่ " ไอโอดีน "
คู่มือประชาชน " รู้เท่าทันป้องกันเด็กจมน้ำ "
อ่านทั้งหมด     
สมัครงานจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
สมัครงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ประกาศ รับสมัครงานในกลุ่มอำนวยการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านสิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านนสิ่งแวดล้อม)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit