คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 58 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 7,415 คน
Total 78,409 คน
    1     2     3     4     5     6  
นโยบายการดําเนินงาน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย
ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและการจัดทำร่างข้อเสนอการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ เขต 6
เอกสารประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทันตสาธารณสุข 16-17 ก.ค.57
ประชุม เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24-26 มิ.ย.57
Banner ปั่นจักรยายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เม.ย.57
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพช่วงเทศกาลกินเจ อิ่มบุญ กินผักผลไม้สะอาดปลอดภัย
ศอ.3 จัดอบรม เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก
ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ขอแสดงความยินดีกับ สสอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประเมินคัดเลือก ฯ
ศอ.3 แนะนำ เทคนิค คลายกล้ามเนื้อและสมอง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้กับผู้สูงอายุ
ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศและระดับเขต โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กไทย
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้างสมัครงานรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวะเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 12 รายการ
ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสืวินิจฉัย จำนวน 49 รายการโดยวิธืสอบราคา
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฆ่านึ่งเชื้อจุรินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุ 360 ลิตร)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีภายใต้เงื่อนไขการยืมเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแบบอัตโนมัติ 12 รายการ โดยวิธีสอบราคา
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
มอบใบประกาศเมืองสุขภาพดี ปี 56
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit