คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 117 คน
Number of Lastmonth 10,791 คน
Total 87,929 คน
    1     2     3     4     5     6  
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต (เอกสารการประชุม)
เอกสารประกอบการประชุม โครงการ "บูรณาการ สานคิด พิชิตแยกส่วน" 15-17 ต.ค.57
เอกสารประกอบการทำแผนปีงบประมาณ 2558
นโยบายการดําเนินงาน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย
อ่านทั้งหมด     
ต้อนรับนิสิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ฯ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ภาคีเครือข่ายตำบลนมแม่ เขตบริการสุขภาพที่ 6 แสดงผลงานการขับเคลื่อนตำบลนมแม่อย่างยังยืน
" ชมรมจักรยานศูนย์อนามัยที่ 3 " ปั่นยามเช้าสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
ศอ.3 สร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ พร้อมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2558
ศอ.3 สร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย สสจ.สระแก้ว พร้อมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2558
ศอ.3 สร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย สสจ.สมุทรปราการ พร้อมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2558
อ่านทั้งหมด     
สมัครงานจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานการประชุม กบศ.รายงานการประชุม กพว.รายงานการประชุม รพ.สส. 
สมัครงาน
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านสิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข(ด้านนสิ่งแวดล้อม)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
"งานเด่น เน้นสุข"
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
ดูทั้งหมด

คลิกชม TVC -VDO อื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่นี่


View Larger Map
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit