รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ
คู่มือการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 เข้าสู่ระบบ
ท่านเคยรับบริการที่นี่หรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 6 คน
Total 268 คน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคลินิกไร้พุง(DPAC) และองค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง"
ปีงบประมาณ 2556 วันที่  7 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
เอกสารประกอบการประชุม
1.เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงและองต์กรต้นแบบไร้พุง
2.แนวทางการประเมินคลินิกไร้พุง
3.แนวทางการประเมินองค์กรชุมชนต้นแบบไร้พุงและคลินิกไร้พุง
4.แนวทางการประเมินคลินิกไร้พุง
5.แนวทางการประเมินองค์กรและชุมชนต้นแบบไร้พุง
6.ตัวอย่าง.สมุดทะเบียนDPAC
7.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.ฉะเชิงเทรา
8.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.ชลบุรี
9.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จันทบุรี
10.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.ปราจีนบุรี
11.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.ระยอง
12.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.สมุทรปราการ
13.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.สระแก้ว
14.ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม จ.ตราด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, tpm9615@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit